استمهال خروج موقت تریلر و نیمه تریلر های فاقد شماره انتظامی

استمهال خروج موقت تریلر و نیمه تریلر های فاقد شماره انتظامی

استمهال خروج موقت تریلر و نیمه تریلر های فاقد شماره انتظامی تا پایان سال 1397

بخشنامه 261

 

یک نظر ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X