استقرار تيم فنى دفاتر ستادى گمرك ايران در بندر شهيد رجايى

استقرار تيم فنى دفاتر ستادى گمرك ايران در بندر شهيد رجايى

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران، دکتر مهرداد جمال ارونقی گفت: با توجه به تأكيد معاون اول محترم رئيس جمهور و وزير محترم امور اقتصادى و دارايى و همچنين رئيس كل محترم گمرك ايران مبنى بر تعيين تكليف كالاهاى انباشته شده در بنادر، پيشنهاد گرديد تيم فنى دفاتر ستادى گمرك ايران در اسرع وقت در بندر شهيد رجايى به عنوان مهم ترين بندر تجارى كشور استقرار داشته باشند كه اين پيشنهاد مورد استقبال و پذيرش رئيس كل محترم گمرك ايران واقع گرديد؛ لذا به همين منظور، اينجانب به همراه مديران و معاونين محترم دفاتر ستادى از شنبه هفته آينده در گمرك شهيد رجايى حضور يافته و مشكلات و مسائل گمرك مذكور به عنوان نمونه اى بارز از مشكلات گمركات كشور مورد بررسى قرار خواهد گرفت. ضمن اعلام اين موضوع انتظار دارد صاحبان كالا و مراجعين محترم هرگونه مشكلى در روند انجام تشريفات كالاهاى خود در تمامى رويه هاى گمركى دارند به اينجانب منعكس يا در گمرك مذكور حضور داشته باشند تا به اين مشكلات رسيدگى و در صورت امكان رفع مشكل و در غير اينصورت نسبت به پيگيرى آنها از مراجع ذيربط اقدام شود. با آرزوى سربلندى و رفع مشكلات پيش روى فعالان تجارى

یک نظر ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X