‌قوانین مقررات واردات و صادرات

‌قوانین مقررات واردات و صادرات

‌ماده 1- مقررات واردات و صادرات و ثبت سفارش و انجام خدمات مربوطه نسبت به همه ی واردکنندگان و صادرکنندگان ‌مستلزم است نام ذکر شود. در غیر این صورت لغو می شود.
‌ماده 2- کالاهای وارداتی و صادراتی به سه گروه تقسیم می‌شوند:
مجاز: کالایی که ورود یا صدور آن با رعایت قوانین، به کسب مجوزنیازی ندارد. مشروط: کالایی که ورود یا صدورش با گرفتن مجوز امکان‌پذیر می باشد.
ممنوع: کالایی که ورود یا صدور آن به موجب قوانین یا شرع اسلامی (‌به اعتبار خرید و فروش و یا مصرف) ممنوع است.
‌ماده 3- مبادرت به امر واردات و صادرات به صورت تجاری نیازمند داشتن کارت بازرگانی می باشد که توسط اتاق بازرگانی و معادن و صنایع ‌ایران صادر شده و به تأیید وزارت بازرگانی می‌رسد.
‌ماده 4- وزارت بازرگانی وظیفه دارد که تغییرات جمعی آیین ‌نامه اجرایی قانون و جداول ضمیمه قانون های واردات و صادرات را قبل از پایان هر ‌سال، برای سال جدید جهت اطلاع عموم منتشر
کند.
‌ماده 5- تمام وزارتخانه‌های تولیدی وظیفه دارند، پیشنهادات خود را در مورد شرایط ورود و صدور کالاهای مشابه تولید داخلی به وزارت بازرگانی اعلام کنند.
‌ماده 6- اولویت حمل ونقل تمامی کالاهای وارداتی با وسایل نقلیه ایرانی می باشد.
‌ماده 7- دولت وظیفه دارد، مکان های خاص را برای نگهداری به عنوان امانت، کالاهای مورد نیاز برای تعمیر و تجهیز ناوگان های تجاری هوایی و دریای کشور ‌اختصاص دهد.
‌ماده 8- واردکنندگان کالاهای گوناگون اعم از غیر دولتی و دولتی برای گرفتن مجوز ورود و ثبت کردن سفارش باید منحصراً به وزارت بازرگانی مراجعه‌ کنند.
‌ماده 9- بانک مرکزی و گمرک ایران وظیفه آمار ثبت سفارش و ترخیص کالا را هر سه ماه یک بار به ‌وزارت بازرگانی و سایر ارگان های مربوطه ارسال می کنند.
‌ماده 10- وظیفه دولت مشخص کردن آیین‌نامه اجرایی در مورد مبادلات مرزی می باشد.
‌‌ماده 11- دولت می تواند در مناطق مرزی ای که ایجاد بازارچه مفید است، با رعایت اولویت به ایجاد آن اقدام کند.
‌ماده 12- واردات قبل از صادرات کالاهای مصرف شده در تولید، تکمیل، آماده‌سازی و بسته ‌بندی کالاهای صادر شده به صورت ورود موقت ‌با ارائه تعهد از پرداخت هزینه ها معاف است.
‌ماده 13- تمام کالاهای صادراتی کشور از هر گونه تعهد ارزی معاف است.
‌ماده 14- تمام پول دریافتی گمرک، در رابطه با مواد، قطعات خارجی مصرف شده در ساخت، بسته‌بندی کالاهای صادراتی بر اساس آنچه در آیین‌نامه است، به صادرکننده برگردانده می شود.
‌ماده 15- وزارتخانه ‌های بازرگانی و امور دارایی باید علاوه بر حمایت از تولیدات داخلی به منظور ساده کردن حساب های ‌مربوط به مبالغ دریافتی از کالاهای وارد شده هزینه کارمزد دریافت می‌شود.
‌ماده 16- چگونگی بررسی قیمت کالاهای وارد شده برای ثبت سفارش که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، مشخص می شود.
‌ماده 17- وقتی مسافری وارد کشور می‌ شود، علاوه بر وسایل شخصی می‌تواند تا سقف ارزشی تعیین شده کالا وارد نماید.

‌ماده 18- وضع و دریافت عوارض از کالاهای صادراتی به وسیله ممنوع است. ‌ماده 19- دولت می‌تواند هر سال وجهی را برای تشویق صادرات در بودجه سنواتی منظور کند و به صادرکنندگان پرداخت کند.

مقررات صادرات و واردات و ثبت سفارش به صورت بالا می باشد. امیدواریم برایتان مفید باشد.

مقررات صادرات و واردات و ثبت سفارش

یک نظر ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X