ترخیص کالا

شاید شما هم با کلمه ترخیص کار مرز بازرگان مواجه شده باشید و بخواهید بدانید که این فرد کیست و چه وظایفی برعهده دارد؟ترخیص کار گمرک که وی را با عنوان حق العمل کار گمرک نیز می شناسیم، شخصیتی می باشد حقیقی یا حقوقی که از جانب صاحب کالا

یکی از اساسی ترین سوالاتی که بازرگانان همیشه از مشاورین بازرگانی می پرسند این است که  ” مدت زمان ترخیص کالا از گمرک” می باشد که در واقع این موضوع با توجه به اهمیت زمان در سود دهی فرآبند تجارت، بسیار مهم و مورد توجه است. در زمینه صادرات

اطلاع از مراحل ترخیص کالا از گمرک، مهم ترین فرآیند در زمینه واردات کالا به شمار می آید و همچنین این فرآیند بسته به قوانین و مقررات کشورها سلسله مراتب گوناگونی را دارد. در صورت بروز هرگونه بی دقتی و عدم شناخت کافی از مراحل ترخیص کالا از گمرک،

همان طور که می دانید ترخیص تمام کالا ها از گمرک نیازمند آشنایی با فرآیندهایی است که در این مقاله این موارد و همچنین مجوز تجهیزات پزشکی را بررسی می نماییم.
تجهیزات پزشکی
وسایل و دستگاه های پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی که در حالت کلی « ملزومات پزشکی »

کشور ایران جز اولین صادر کننده این گیاه با ارزش می باشد که مرغوب ترین آن ها را دارد. ما در این مقاله مراحل صادرات زعفران
را بررسی می نماییم.
تجارت زعفران در دنیا
تقریبا 90 درصد زعفران موجود در جهان توسط ایران تولید می گردد اما فقط 10

همان طور که می دانید گمرک فرودگاه امام خمینی از مهم ترین گمرک ها در کشور است و اکثرا ترخیص کالا از گمرک فرودگاه امام انجام می شود. بنابراین ما در این مقاله نحوه فرآیند را بررسی می کنیم.
ویژگی های مثبت ترخیص کالا از گمرک فرودگاه امام

ثبت سفارش کالا از مهم ترین کار های لازم  برای تاجران می باشد که بایستی دقت و زمان لازم برای انجام آن صرف کند. در حالت کلی ثبت سفارش کالا فرآیندی است که بر اساس آن تاجران یک سند از سیستم بازرگانی دریافت می نماید تا ثابت کند که

در حالت کلی اظهار کالا یعنی معرفی آن کالا به واسطه شرکت ترخیص یا خود شخص صاحب کالا به مراجع قانونی و گمرک. ما در این محتوا مراحل اظهار کالا در گمرک را بررسی می نماییم.
اظهار کننده کالا کیست؟
به صاحب کالا یا نماینده ی قانونی از طرف

قبض رسید یا قبض انبار گمرکی به سندی گفته می شود که شخص تحویل گیرنده کالا  یعنی انباردار بعد از تحویل محصول با مشخصات معین در تاریخ ورودی خاصی، برای نگهداری صادر می نماید. این قبض یکی از مهم ترین سند ها در گمرک می باشد.
قبض انبار گمرکی

از مهمترین بخش های تشریفات گمرکی کالا می توان به صدور پروانه گمرکی اشاره کرد. ما در این مقاله سعی داریم پروانه های مهم گمرکی که برای ترخیص کالا مهم می باشد، بررسی نماییم. پس با ما همراه باشید.
پروانه گمرکی
جهت ترخیص بار از گمرک های کشور قانون

X